Donete mere EU za bezbedna putovanja: Na ovo obratite pažnju ako idete na letovanje

77


Evropska komisija otkrila je niz mera čija je svrha da osiguraju bezbedan način na koji će ljudi ponovo moći da putuju, u trenutku dok vlade pokušavaju da ožive turizam i avio-kompanije koje je zaustavio koronavirusU pianju su mere za sve vrste transporta: avionom, vozom, automobilom, autobusom i minibusom.Opšte smernice- Putnici se ohrabruju da kupuju karte, rezervišu mesta i prijave se preko interneta.- Putnici treba da nose zaštitne maske, posebno tamo gde se ne mogu sve vreme u potpunosti poštovati mere fizičke distance. Maske ne moraju biti medicinske.- Fizičku distancu treba osigurati na sigurnosnim pregledima i punktovima na kojima se predaje i uzima prtljag.- Treba uspostaviti posebne trake kako bi se odvojili putnici u lukama, aerodromima, na železničkim stanicama, autobuskim stanicama, trajektnim pristaništima i stajalištima javnog gradskog prevoza.- Treba ukloniti klupe, stolove i sve ono što ohrabruje okupljanja ili ih postaviti na način koji garantuje održavanje fizičke distance.- U autobusima, vozovima ili trajektima može biti dopušteno manje putnika, a putnici koji ne žive u istom domaćinstvu mogu biti odvojeni.- Osoblje treba imati odgovarajuću zaštitnu opremu.- Sredstva za dezinfekciju moraju da budu dostupna, a vozila treba redovno čistiti i dezinfikovati- Hrana, piće i drugi proizvodi možda se više neće prodavati u prevoznim sredstvima.- Trgovine oslobođene plaćanja državnih nameta i druge trgovine treba da kontrolišu kretanje putnika pomoću podnih oznaka i ograniče broj kupaca. Treba da pojačaju čišćenje i da postave zaštitne pregrade na blagajni kako bi se fizički odvojili kupci od prodavaca.- Mobilne aplikacije sa merama praćenja i upozoravanja zbog dolaska u kontakt sa zaraženim mogu se koristiti na dobrovoljnoj bazi. Takve aplikacije bi trebalo da funkcionišu i prekogranično.Vazdušni saobraćajU sledećim nedeljama doneće se protokoli koji bi trebalo da uključuju sledeće mere:- treba pojačati ventilaciju vazduha, vazdušnim filtriranjem poput onog u bolnicama i vertikalnim protokom vazduha,- kretanje u avionu treba ograničiti i smanjiti interakciju sa posadom,- upravljanje protokom putnika: raniji dolazak putnika na aerodrom; korišćenje elektronskog prijavljivanja ili njegovo obavljanje na automatima; smanjenje kontakta prilikom predaje prtljaga, sigurnosnog pregleda i provere dokumenata, kao i tokom ukrcavanja, iskrcavanja i preuzimanja prtljaga,- ranije naručivanje usluga i obroka treba obaviti, kada je moguće, u vreme rezervacije.Auto-put- Na terminalima, mestima za odmor uz auto-put, parkiralištima, benzinskim pumpama treba održavati visok nivo higijene.- Na granicama treba upravljati protokom putnika.- Tamo gde se ne mogu osigurati zadovoljavajući nivoi javnog zdravlja treba razmotriti zatvaranje granica.Autobusi i minibusevi- Zadnja vrata treba da se koriste za ulazak putnika, a vozila da se provetravaju otvaranjem prozora a ne uključivanjem klimatizacije.- Sedenje treba organizovati tako da porodice sede zajedno kada je to moguće, dok ljudi koji ne putuju zajedno treba da sede odvojeno.- U minibusevima putnici neće smeti da sednu pored vozača ukoliko nije moguća fizička odvojenost.- Ako je moguće, putnici će se sami brinuti o svom prtljagu.Železnica- Učestalost i kapacitet vozova treba pojačati ako je potrebno smanjiti protok putnika.- Železnički prevoznici treba da uvedu obaveznu rezervaciju mesta u međugradskim i regionalnim vozovima.- Na kratkim relacijama putnici treba da ostave prazna sedišta između sebe, osim onih koji su iz istih domaćinstava.- Železnički prevoznici treba da broje putnike, posebno u prigradskim vozovima.- Treba upravljati protokom putnika na stanicama ako ne mogu da se osiguraju odgovarajući nivoi javnog zdravlja.- Treba ohrabrivati putovanja u terminima kada nije najveća gužva uvođenjem finansijskih podsticaja i olakšica poput prilagođavanja cena ili fleksibilnim radnim vremenom kako bi se izbegle velike grupe putnika.- Vrata treba da se otvaraju na svakoj stanici automatski ili će ih vozač otvarati ručno.(B92.net)Original Article