DOMOVI KAO KUĆE STRAVE: Izveštaj o stanju u ustanovama za decu ometenu u razvoju pre objavljivanja autori ponudili nadležnima

26


SLIKA osoba u metalnim krevecima sa visokim rešetkama, koji funkcionišu kao kavezi, a koje Inicijativa za prava ljudi sa mentalnim invaliditetom navodi u nedavno objavljenom izveštaju kao oblik zlostavljanja i zanemarivanja dece ometene u razvoju, postoje prema saznanjima "Novosti", u domu u Kulini kod Aleksinca.Original Article