DNEVNIK ZABLUDA: Pravo na grad

112


Pravo na grad" je ideja i slogan koji je 1968. predložio francuski marksistički filozof Anri Lefevr, a koju su obnovili savremeni mislioci i društveni pokreti u nameri da gradu vrate karakter zajednički stvorenog urbanog prostora kao mesta za život odvojenog od rastućih efekata komodifikacije i kapitalizma koji dovode do porasta prostornih nejednakosti.Original Article