DNEVNIK IZ BOLNICE KIRI: Svedočanstvo naučnika Radojka Maksića o nuklearnoj havariji u Vinči

59


NAUČNIK Radojko Maksić (87) ispisao je svedočanstvo o tome kako je 1958. preživeo nuklearnu havaraju u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, kada je tokom eksperimentalnog rada na nuklearnom istraživačkom reaktoru RB, došlo je do ispuštanja nemerljivo visokih doza radioaktivnog zračenja, dok se u toj prostoriji, baveći se odgovorno svako svojim poslom i zaduženjima, nalazilo šest mladih osoba.Original Article