ĐACI PILOTIRAJU KROZ GRADIVO: Poslednje pripreme za probni projekat državne mature u stotinu srednjih škola

42


ĐACI trećeg razreda gimnazija, srednjih stručnih škola, umetničkih i srednjih trogodišnjih škola koje će učestvovati u pilot-projektu državne mature dobili su obaveštenja o načinu i uslovima polaganja ispita.Original Article