DETE U DUBOKOJ STAROSTI: O romanu nobelovca Petera Handkea “Drugi mač”

17


OSLUŠKUJUĆI svet, Handke pravi strogu razliku između govornika i pripovedača. Govornik uglavnom rutinski ponavlja i prepričava opšta mesta, tumačeći sve, sudeći o svemu, bivajući iznad stvari, odmičući ih u ne-stvarnost, u ne-prisutnost, a pripovedač se s ljubavlju privija uz sam događaj, opipava mu puls, gleda i sluša, bez pompezne distance i bez pretenzija da bilo koga nauči pameti.Original Article