‘Danas’ objavio tekst francusko-nemačkog predloga sporazuma Kosova i Srbije

23
‘danas’-objavio-tekst-francusko-nemackog-predloga-sporazuma-kosova-i-srbije


Portal beogradskog lista „Danas“ objavio je „evropski predlog osnovnog sporazuma Kosova i Srbije“ koji je „dobio diplomatskim kanalima“, a u kojem piše da se „Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji“.Kako je navedeno, to piše u članu 4. od ukupno deset članova.Zajednica srpskih opština se ne spominje doslovno, ali u Članu 10 piše da „obe strane potvrđuju svoje obaveze za sprovođenje svih prethodnih sporazuma“.U objavljenoj, kako se tvrdi, integralnoj verziji dokumenta takozvanog francusko-nemačkog predloga, koji „Danas“ navodi da je dobio, piše:“Svesni svoje odgovornosti za održavanje mira; Posvećeni doprinosu plodnoj regionalnoj saradnji i bezbednosti u Evropi; Shvatajući da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i zaštita nacionalnih manjina, osnovni uslovi za mir; Postupajući na osnovu istorijskih činjenica i bez prejudiciranja različitih stavova stranaka o osnovnim pitanjima, uključujući pitanje statusa; Sa željom da se stvore uslovi za saradnju partija u korist naroda,Dogovara se sledeće:Član 1.Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na bazi jednakih prava.Obe strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate.Član 2.Obe strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije …