ČUVAR ŽITIJA I STARIH AKATA: Arhiv Akademije nauka punih 180 godina sakuplja građu dragocenu za srpsku istoriju

38


BRIGA o pamćenju našeg naroda i njegove najviše naučne i umetničke kuće jedan je od najvažnijih zadataka Srpske akademije nauka i umetnosti.Original Article