CMG: Anketa pokazala da stav Kine o ljudskim pravima ima podršku u 22 zemlje

52


Anketa koju su zajedno sproveli Kineska globalna televizijska mreža (CGTN) i kineski Institut za javno mnjenje pri Ženmin univerzitetu pokazala je da većina građana u dvadesetak zemalja eta, podržava smernice Kine po pitanju ljudskih prava, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).Oko 57 odsto anketiranih se složilo sa tvrdnjama da "Kina dosledno tretira ljudska prava realno i praktično" i da "ljudska prava ne mogu da budu odvojena od stvarnosti i razvojnih faza bilo koje zemlje". Sa tvrdnjom da su "pravo na opstanak i razvoj osnovna prava" složilo se 26 odsto anketiranih.U anketi su učestvovali građani 22 zemlje, uključujući SAD, Novi Zeland, Japan, Indiju, Egipat i Nigeriju.Oko šest odsto anketiranih podržalo je ideju da će svetom u budućnosti dominirati SAD ili Kina, dok je 34 odsto anketiranih, najveća grupa, smatralo da je multipolarni svet najverovatniji.Oko 61 anketiranih podržalo je kineski koncept o "zajednici zajedničke budućnosti", koji znači da čovečanstvo zajedno traži novi put bez konfrontacije.Anekta je pokazala i da su građani zemalja koje učestvuju u Inicijativi Pojas i put više saglasni sa pogledom Kine na svet. Na pitanje o uticaju Inicijative Pojas i put na druge zemlje, 53 odsto ispitanika opredililo se za odgovor "podela rezultata razvoja", 51 odsto za "povećanje međunarodnog tržišta" , 44 odsto za …Original Article