CLS panel: Srbija dobrodošla u EU, uloga lokalnih vlasti važna

20


Na današnjem panelu Centra za lokalnu samoupravu (CLS) pod nazivom "Da li je Srbija na dobrom putu?", svi učesnici su se saglasili da Srbija ima "vokaciju i pravo da bude punopravni član EU", ali da mora da se intenzivira borba protiv korupcije, unapredi rad lokalnih vlasti i poveća učešće gradjana u donošenju i sprovodjenju odluka na lokalu.Direktor CLS Nikola Jovanović izjavio je da u Srbiji treba raditi na decentralizaciji i regionalnoj politici i da je "neprilično" da u aktuelnom sazivu republičke skupštine čak 105 poslanika bude iz Beograda.Ana Madjar, izvestilac za proširenje Evropskog komiteta regija, predstavila je izveštaj tog tela o Srbiji i naglasila da Evropska unija treba od nje da traži samo ono što je važilo za druge države.Predsednik Instituta za evropske regione i nekadašnji guverner pokrajne Salcburg, Franc Šausberger je rekao da iskustvo Austrije i Evrope pokazuje da decentralizacija unosi stabilnost u državu.Šef misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu izrazio je podršku OEBS-a reformama u Srbiji i izgradnji i jačanju kapaciteta lokalnih vlasti, navedeno je u saopštenju.Original Article