ČETIRI PRIZNANjA ZA NAŠU EUPRAVU: Kancelarija za IT nagrađena za efikasnost i prilagodljivost javne uprave tokom pandemije COVID-19

81


KANCELARIJA za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije dobila je čak četiri od 11 nagrada na danas održanom svečanom skupu u organizaciji "ReSPA" i "OECD/SIGMA", posvećenom isticanju i promociji najefikasnijih i najinovativnijih odgovora na krizu izazvanu pandemijom COVID-19.Original Article