Budućnost letenja – bezbednost i ekonomija u formi dvospratnih sedišta

76

Dizajn koji menja dosadašnji izgled kabina aviona sa dvospratnim sedištima nameće se kao logično rešenje za letelice koje traže bolju i efikasniju zaštitu od koronavirusa. Ovo će po svemu sudeći biti budućnost letenja, prioritet su bezbednost i maksimalna ekonomija

Zephyr Seat je vizija dizajnera Džefrija O’Nila, njegova osnovna ideja je forma koja može obezbediti i zdravstvenu sigurnost putnika i ekonomsku isplativost letenja, i to na najbolji i najefikasniji način koji pri svemu tome neće ugrožavati udobnost i komociju putnika.

Njegov koncept podrazumeva sedišta na dva sprata, nešto slično britanskim dabldeker autobusima. Sedišta se nalaze na dve platforme koje su fizički podeljene kako bi kontakt između putnika bio sveden na minimum.

Rezultat toga je, između ostalog, i veći prostor za noge, aviokompanija neće morati da žrtvuje prostor ili smanji broj putnika kako bi to izvela. Za sada ova ideja je još uvek u fazi testiranja i ispitivanja.

Original Article