BRISEL RAMPU NE DIŽE: EU nas bez razloga drži na crvenoj listi iako smo kovid praktično slomili

16


SPORA i često kontradiktorna briselska administracija stvorila je još jednu situaciju u kojoj su građani Srbije nepravedno zapostavljeni. Iz samo njima znanih razloga nisu nas stavili na listu pandemijski bezbednih zemalja, čijim građanima je dozvoljen ulazak na teritoriju EU. Moraćemo, tako, da čekamo bar još desetak dana, ako ne i duže, jer se u EU ne drže ni sopstvenih preporuka.Original Article