Anketa: Polovina naučnica u svetu žrtve seksualnog uznemiravanja

75
anketa:-polovina-naucnica-u-svetu-zrtve-seksualnog-uznemiravanja


Svaka druga naučnica u svetu bila je žrtva seksualnog uznemiravanja na radnom mestu tokom svoje karijere, rezultati su međunarodnog istraživanja Ipsosa za Fondaciju L’Oreal.Prema ispitivanju oko 5.000 naučnika i naučnica u 117 zemalja, 49 odsto naučnica je reklo da su se „lično suočile sa najmanje jednom situacijom seksualnog uznemiravanja tokom karijere“. Gotovo polovina tih uznemiravanja su bila posle pojave pokreta „I ja“ (MeToo) 2017. godine.Za 65 odsto tih žena, takve situacije su imale negativan uticaj na karijeru.Međutim, samo je svaka peta žrtva to prijavila poslodavcu, navodi su anketi tokom koje su ispitane žene u oblasti nauke, tehnologije i inženjerstva, u okviru 50 javnih i privatnih institucija.Opisano je nekoliko situacija. U 25 odsto slučajeva muškarci su im se obraćali „neprimereno i više puta“ sa nadimcima – lutka, beba, maca, devojčica, ili uvredama. U 24 odsto slučajeva bila su nametljiva i ponovljena pitanja o privatnom i seksualnom životu.Većina zlostavljanja su bila na početku karijere, a posledica je negativan uticaj na njihove naučne karijere.Oko 52 odsto žrtava reklo je da „izbegava određene članove osoblja“, a 25 odsto je navelo da se oseća „u opasnosti na svom radnom mestu“.Oko 64 odsto ispitanih naučnika (žena i muškaraca) žalilo se zbog nedostatka aktivnosti u borbi protiv …