Aneta Perić i Ivo Božović iz Srbije među najboljim istraživačima u Srednjoj i …

14
aneta-peric-i-ivo-bozovic-iz-srbije-medju-najboljim-istrazivacima-u-srednjoj-i-…


Istraživač u oblasti farmacije Aneta Perić i Ivo Božović u oblasti neurologije dobitnici su nagrade na 9. konkursu International Medis Awards for Medical Research za vrhunska naučna dostignuća lekara i farmaceuta iz devet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope.Predsednik komisije na konkursu Borut Štrukelj rekao je na dodeli nagrada da su istraživanja vrhunskih lekara i farmaceuta visokokvalitetna, inspirativna i izvor za poboljšanje zdravstvene zaštite.Na konkurs je stiglo 238 prijava istraživača iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije, a nagrade su uručene juče u Ljubljani.Uslove konkursa ispunilo je 185 prijavljenih, koji su aučno-istraživačke radove objavili u najprestižnijim naučnim publikacijama, a od 18 finalista devet je dobilo nagrade.