AMIN MALUF – OBLIKOVANjE SVETA: Ideologija koja je nadmoćna i koja postavlja standarde zasniva se na prokletom egoizmu pojedinaca

94


U SUMRAK XX veka rečeno je da će svet odsad biti obeležen "sukobom između civilizacija", a naročito između religija.Original Article