AMERIČKA AMBASADA NAS MEDIJSKI DRESIRA: Akademik Vladimir Kostić o reklami “Vi ste svet” u kojoj se zloupotrebljava Borislav Pekić

57


NEDELjAMA se na televiziji prikazuje spot američke ambasade u kome su neadekvatno upotrebljene rečenice našeg velikog i dragog člana, akademika Borislava Pekića.Original Article