70 GODINA OD UVOĐENjA SAMOUPRAVLjANjA: Kako se od od ideje „fabrike radnicima“ stiglo do gašenja fabrika i radničke klase

95


RADNIČKO samoupravljanje bila je planetarna novost koja je u proces proizvodnje i ekonomije trebalo da donese sasvim novi društveni poredak. Ova ideja bila je promovisana tačno pre sedam decenija, u leto 1950. godine u tadašnjoj Jugoslaviji.Original Article