1+1 gratis. Uz upisan bilo koji kurs jezika ili obuku, na poklon dobiješ još jedan online kurs

31


VRLO lako se može desiti da nekome zazvuči čudno da u našoj zemlji postoji škola stranih jezika, koja uz jedan kurs koji kandidat izabere, pruža mogućnost i da potpuno besplatno pohađa drugi kraći online kurs po želji.Original Article