102. GODINE OD OSNIVANjA PRVOG SRPSKOG NARODNOG ODBORA: „Delo dr. Županskog nastavlja da živi i dobija sve jaču istorijsku potvrdu“

88


POSLEDNjEG oktobarskog dana 1918. godine, na Svetog Luku, osnovan je u tadašnjem Velikom Bečkereku Srpski narodni odbor, sa zadatkom da pripremi dolazak oslobodilačke srpske vojske i preuzme vlast u gradu nakon Prvog svetskog rata.Original Article